De uitvoering door BelgiŽ van het Verdrag inzake biologische diversiteit
(VBD, Rio 1992)

Een stand van zaken

Colloquium georganiseerd door de Universitaire Vereniging voor Leefmilieu (AUE)
en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN),
in het groot auditorium van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
op woensdag 17 november 1999

Programma

Inleiding

Tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties inzake Leefmilieu en Ontwikkeling (UNCED, Rio de Janeiro, juni 1992) ondertekende BelgiŽ het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD). Doelstellingen van dit Verdrag zijn: het behoud van de biologische diversiteit; het duurzame gebruik van de bestanddelen ervan; de eerlijke en billijke verdeling van de
voordelen voortvloeiend uit het gebruik van genetische bronnen. Op 22 november 1996 werd BelgiŽ effectief een VBD-Partij.

Het colloquium van 17 november is bestemd voor politieke verantwoordelijken, bevoegde administraties, wetenschappers, NGO's, private sector, docenten, studenten, het brede publiek en de media. Doel van het colloquium is het informeren van het Belgische publiek i.v.m. de inzet en doelstellingen van het Verdrag inzake biologische diversiteit en het benadrukken van het belang voor BelgiŽ van de goede uitvoering van het Verdrag. Op deze wijze kunnen alle actoren verantwoordelijk voor de
uitvoering van het Verdrag in BelgiŽ kennis nemen van een stand van zaken.

Allereerst zullen de uitdagingen van het VBD op wereld- en op Europees vlak worden voorgesteld. Daarna komt de uitvoering van het Verdrag op nationaal niveau aan bod waarbij de volgende thema's zullen worden behandeld: de coŲrdinatie op nationaal niveau en het Belgische Clearing-House Mechanisme; het beleid inzake natuurbehoud in de drie Gewesten; het behoud en duurzaam gebruik van mariene en kustgebonden ecosystemen; het Protocol inzake bioveiligheid; de micro-organismenbanken en ex-situ verzamelingen i.v.m. de problematiek inzake toegang tot genetische bronnen en eerlijke verdeling van verkregen inkomsten; de relatie tussen het VBD en de verwante verdragen; de traditionele kennis van de inheemse volkeren en de problematiek van de volkeren in de tropische wouden.

De toekomst van het Verdrag inzake biologische diversiteit en de perspectieven voor de uitvoering ervan door BelgiŽ zal het onderwerp vormen van een afsluitend debat waaraan vertegenwoordigers van Midden-Afrika, een NGO, het ‘DGIS‘ (ex-ABOS), de Interdepartementele Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, de Ambassadeur van BelgiŽ voor Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling en de federale Minister voor Leefmilieu zullen deelnemen.

Programma


BCH home page