Second National Report of Belgium
to the Convention on Biological Diversity

Annex 7.2.: List of references on assessment, monitoring and indicator programmes in the Flemish Region


ANSELIN, A., GEERS, P. & MEIRE, P., 1997. Broedvogelmonitoring langs de Zeeschelde: resultaten, evaluatie en toekomstperspectieven van 3 jaar Punt-Transect-Tellingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud (97.09), Brussel.

ANTROP, M., DE BLUST, G., VAN EETVELDE, V. & VAN OLMEN, M., 2000. Ontwikkeling van een methodologie voor een geďntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest. Eindrapport Deel II: monitoringshandleiding. Universiteit Gent, rapport Instituut voor Natuurbehoud (2000.21), Brussel, Gent.

ANTROP, M., DE BLUST, G., VAN EETVELDE, V. & VAN OLMEN, M., 2000. Ontwikkeling van een methodologie voor een geďntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest. Eindrapport Deel I: wetenschappelijk rapport. Universiteit Gent, rapport Instituut voor Natuurbehoud (2000.21), Brussel, Gent.

ANTROP, M., DE BLUST, G., VAN EETVELDE, V. & VAN OLMEN, M., 2000. Ontwikkeling van een methodologie voor een geďntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest. Eindrapport Deel III: atlas van de snuffelplaatsen. Universiteit Gent, rapport Instituut voor Natuurbehoud (2000.21), Brussel, Gent.

HENDRICKX, F. & MAELFAIT, J.-P., 1999. Een integraal monitoring systeem voor het
stedelijk natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Rapport Laboratorium voor ecologie der dieren, Instituut voor Natuurbehoud & Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling Stad Gent, Gent. 97 pp. + 47 bijlagen

To previous article To the table of contents To the next article
Home > Implementation > Documents > Second National Report > annex 7.2

Last updated  29-11-2004


© Belgian Clearing-House Mechanism, 2001.
On the Internet since 7 October 1996.
Contact us

Royal Belgian Institute of Natural Sciences