Abbreviations and acronyms related to the Convention

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

K
KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(De= Königlich Belgisches Institut für Naturwissenschaften)
(Fr= Institut royal des Sciences naturelles de Belgique)
(En= Royal Belgian Institute of Natural Sciences)
KINT Koninklijk Instituut voor het duurzame beheer van de Natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone Technologie
= Royal Institute for the sustainable Management of natural resources and the promotion of clean Technology (RINT)
= Institut Royal pour la Gestion durable des ressources naturelles et la promotion des Technologies propres (IRGT)
KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
(De= Königliches Museum für Zentral-Afrika)
(Fr= Musée royal de l'Afrique centrale)
(En= Royal Museum for Central Africa)

 

Return to the top of this page (alphabetical search)

 

Home > Acronyms > K

Last updated  20-12-2004


© Belgian Clearing-House Mechanism, 2001.
On the Internet since 7 October 1996.
Contact us

Royal Belgian Institute of Natural Sciences