Logo of the Clearing-House Mechanism with link to this website

Link to our fast mirror site in the USA in collaboration with SGRP

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Belgisch Nationaal knooppunt voor het VBD

 

In 1995 werd het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen aangeduid als nationaal knooppunt voor de opvolging in BelgiŽ van het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD). Het is het communicatiekanaal bij uitstek tussen: 
  • enerzijds, het Secretariaat van het Verdrag (Montreal, Canada) en andere internationale organisaties, en
  • anderzijds, alle personen en instanties betrokken bij de uitvoering van het Verdrag in BelgiŽ, zoals federale en regionale administraties, instellingen, agentschappen, niet-gouvernementele organisaties en de privť-sector.

De voornaamste taken van het Belgisch nationaal knooppunt kunnen als volgt worden omschreven:

  • de uitvoeringsprocessen van het Verdrag in BelgiŽ vergemakkelijken,
  • de nationale en thematische rapportering aangaande het Verdrag coŲrdineren, 
  • de Belgische website van het uitwisselingsweb verder uitbouwen, voor zover mogelijk ook in de nationale talen,
  • medewerken aan de realisatie en latere evaluatie van een nationale strategie en van actieplannen voor het behoud van de biologische diversiteit, 
  • verlenen van wetenschappelijke medewerking en advies met betrekking tot het Verdrag,
  • redactie van wetenschappelijke documenten en organiseren van bijeenkomsten,
  • verschaffen van informatie en steun voor acties inzake vorming en bewustmaking van het brede publiek aangaande biodiversiteit en het Verdrag.

Het uitwisselingsweb (UWW) of 'Clearing-House' mechanisme (CHM) is de ruggengraat van het Verdrag. Het doel van het uitwisselingsweb is de wetenschappelijke en technische samenwerking voor de uitvoering van de drie doelstellingen van het Verdrag te bevorderen en te vergemakkelijken:
- het behoud van de biologische diversiteit,
- het duurzame gebruik van haar bestanddelen,
- de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen.

In de praktijk werkt het nationaal knooppunt nauw samen met de andere knooppunten inzake biodiversiteit in BelgiŽ, in het bijzonder met de drie regionale knooppunten en met het thematische knooppunt voor bioveiligheid. Daarnaast is het nationaal knooppunt nauw betrokken bij de werking van de CCIM-stuurgroep 'Biodiversiteitsverdrag'. Een overzicht van Belgische knoop- en contactpunten m.b.t. biodiversiteit vindt u op de Engelse pagina's van deze site.

Financiering. Het personeel en de activiteiten van het Belgisch nationaal knooppunt worden hoofdzakelijk gefinancierd door de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. Activiteiten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Bijkomende financiering wordt verstrekt door het Federale Ministerie van Leefmilieu.

Staf:

J. Van Goethem, Hoofd van het nationaal knooppunt (NKP)
Marc Peeters, Adjunct-adviseur bij het NKP
Marianne Schlesser, Adjunct-adviseur bij het NKP
Claire Collin, Adjunct-adviseur bij het NKP, geplaatst bij het Ministerie van Leefmilieu
Anne Franklin, CoŲrdinatrice DGOS-KBIN project voor biodiversiteit capacity building in ontwikkelingslanden
Han de Koeijer, Assistent internationale samenwerking bij het NKP en webbeheerder bij het Belgisch uitwisselingsweb
Arnaud Rťveillon, Assistent trainer CHM, GTI en webbeheerder
Yves Samyn, Trainer GTI
Pascale Balhaut, secretaresse bij het NKP

Adres:
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 
1000 Brussel 


Tel.: 02-627 43 43  of  02-627 45 45 
Fax: 02-627 41 41

Hoofdpagina > Bijdrage > Nationaal knooppunt

Laatste bijwerking  03-05-2005


©  Het Belgisch uitwisselingsweb, 2001.
Nederlandstalige versie op het Internet sinds 3 juli 2001.
Neem contact op met ons.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen