Logo of the Clearing-House Mechanism with link to this website

Link to our fast mirror site in the USA in collaboration with SGRP

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgische documenten die betrekking
hebben tot het Verdrag

Hieronder vind u een selectie van documenten die direct betrekking hebben op het  Verdrag inzake biologische diversiteit. Deze documenten zijn geproduceerd door het nationaal knooppunt, bij de Belgische autoriteiten of bij advies organen. Enkele linken bieden volledige on-line toegang tot de documenten, andere geven alleen een link naar de inhoudspagina.

Monografie

Het boek "Biodiversity in Belgium" verscheen in augustus 2003 en geeft een overzicht van de verschillende groepen planten, dieren, zwammen en eencelligen, evenals van de ecosystemen die voorkomen in BelgiŽ. Er wordt tevens aandacht besteed aan de specifieke biodiversiteit van de drie gewesten en de Noordzee.

Het publiceren van een dergelijke monografie is geen rechtstreekse verplichting van het Verdrag inzake biologische diversiteit, maar wel een aanbeveling van Agenda 21. Deze laatste is een milieuagenda voor de 21ste eeuw, afgesproken tijdens de VN-top over milieu en ontwikkeling in Rio (1992). Tijdens diezelfde top werd trouwens het Verdrag inzake biologische diversiteit gelanceerd. Het opstellen van een nationale monografie over biodiversiteit was ook een verzoek van de InterministeriŽle Conferentie Leefmilieu.

Dit referentiewerk is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van zowat alle Belgische actoren inzake biodiversiteit. De coŲrdinatie was in handen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, als Nationaal knooppunt voor het Verdrag.

Neem contact op met  Marc Peeters
Fax: +32 2 627 41 41
Prijs: 25 euro (+ verzendingskosten)

Een informatieve brochure, gebaseerd op de monografie, is gepubliceerd in twee talen.U kunt de brochure downloaden in PDF format (in het Nederlands (1.9 MB) of in het Frans (1.8 MB)) of de geprinte versie bestellen.

Contact adres:

Pascal Balhaut,
Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake Biologische diversiteit,
Vautierstraat 29
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 627 45 45
  

 

Nationale rapporten

Het objectief van nationale rapportering, zoals gespecificeerd in Artikel 26 van het Verdrag, is het geven van informatie over maatregelen die genomen zijn voor de uitvoering van het Verdrag en de efficiŽntie van deze maatregelen.

Het rapporteringproces is daarom niet bedoeld om informatie te geven over tendensen over de biologische diversiteit in de betrokken landen, behalve indien deze informatie  betrekking heeft op het overzicht van de uitvoering van de maatregelen.

De Belgische nationale rapporten zijn samengesteld door het Belgisch knooppunt voor het VBD met de hulp van alle relevante autoriteiten op regionaal en federaal niveau. Ze zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de "Stuurgroep biodiversiteit Verdrag" en de InterministeriŽle cel voor het leefmilieu alvorens te worden doorgezonden aan het secretariaat van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit

Thematische rapporten

On-line regionale rapporten

Federale strategieŽn en plannen

Rapporten voor het Belgisch presidentschap van de E.U. (1.07.2001 tot 31.12.2001)

Belgische documenten: referentie lijsten

 

Samenwerking met ontwikkelingslanden

 

Conferentie Verhandelingen

Ten years after Rio. What future for biodiversity in Belgium? - 22 May 2002

Link naar de introductie, samenvatting en uittreksels

Franklin, A. , M. Peeters & J. Van Goethem (eds), 2003. Proceedings of the Symposium "What future for biodiversity for Belgium" held on the International Day for Biological Diversity, 22 May 2002. Its aim was to assess progress since the signature of the Convention on Biological Diversity, at Rio, in 1992. Bulletin of the RBINS, Biologie, Vol. 73 - Supplement. 139 pp.

 

Peeters, M & Van Goethem, J.L. (eds), 2002.

Proceedings of the Symposium Status and trends of the Belgian fauna with particular emphasis on alien species, Brussels, 14.12.2001. Bulletin of the RBINS, Biologie, 
Vol. 72 - Supplement. 297 pp. Price: 15 Ä (+ postage)

Voor bestellingen kunt u kontakt opnemen met:
Marc Peeters (Tel. +32-(0)2-627 45 65, Fax. + 32-(0)2-627 41 41)

 

Van Goethem, J.L., Hecq W. & Peeters M. (eds), 2000. 

Verhandelingen van het colloquium "De uitvoering door BelgiŽ van het Verdrag inzake biologische diversiteit. Een stand van zaken"; 
Actes du colloque " La Belgique et le dťfi de la biodiversitť. Un ťtat de lieux"

Proceedings of the Colloquium "Belgium and the Convention on Biological Diversity. A state of the art", Brussels 17.XI.1999. Bulletin of the RBINS, Biologie, Vol. 70 - Supplement. 103 pp. 

Voor bestellingen kunt u kontakt opnemen met:
Marc Peeters (Tel. +32-(0)2-627 45 65, Fax. + 32-(0)2-627 41 41)

 

 

Hoofdpagina > Uitvoering > Documenten

Laatste bijwerking  07-09-2005


©  Het Belgisch uitwisselingsweb, 2001.
Nederlandstalige versie op het Internet sinds 3 juli 2001.
Neem contact op met ons.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen